fnt

Zašto je Nikola Tesla živeo bez žena

Sličnosti i razlike, izazov ljudskog bića

Nikola Tesla (1857-1943), poreklom iz Smiljana u tadašnjem Austrijskom carstvu, na teritoriji na kojoj su živeli srbi što je i on bio. Bio je izumitelj koji je u korenu promenio život na Zemlji. Dobrobiti i posledice, kao što znamo, živimo na svakom koraku.

U spomen njemu, a kroz perspektivu koju mi daje stečeno znanje i iskustvo iz Duhovne Nauke Numerologije, osvrćem se na život i priče koje su do sada kružile oko načina života koji je vodio ovaj velikan ljudske vrste, nauke i istorije.

Kao što sam više puta spomenula, bez razgovora sa osobom ne možemo ići u detalje i stvarne razloge o životnim izborima osobe. Ipak, na osnovu poznatih priča iz njegovog života, evo nekoliko opštih utisaka.

Nikola Tesla je, može se odmah zaključiti, živeo iskustvo dosezanja visokih nivoa svesti. Po mom mišljenju to je upravo i razlog za samoću koju je često uživao, verovatno i prečesto, pa se stoga verovatno njegov matematički aktivi um okupirao merenjem stvari “izračunavao volumni sadržaj tanjira supe, šoljice kafe i komada hrane “.
 Kako je i sam govorio o svom detinjstvu, imao je kvalitetnu naviku čitanja knjiga. Kasnije je, opet kažu, govorio da je često znao da broji svoje korake, računa i meri sve sa čim bi dolazio u kontakt, itd.

Priča o relaciji Tesle sa golubicom, opet govori pre svega o usamljenosti koja je prirodna pojava za čoveka kao što je on bio. Činjenica je, vrlo je teško za čoveka Teslinog nivoa, ostvariti pravu relaciju sa drugim ljudskim bićem dok je previše onih koji teže i spremni su samo na relaciju sa sebi sličnim.
To je tek razumljivi i prorodan rezultat nesvesnog u ljudskom biću.
Tezu kao što je ova, do sada nisam pronašla, što možda govori o manjku razumevanja ili pak saosećanja umesto da se traži način i interes kako bi priča o njegovom životu unapredila sadašnju kulturu i budućnost ovog naroda.

No da se vratim na iskustvo usamljeničkog života koji je Tesla vodio i manjak relacija koje su, ponavljam, prirodni rezultat kod individua kakva je i on bio. Isto ovo objašnjenje, po mom mišljenju, važi i za Teslin intimni život odnosno manjak relacija sa ženama, koje je i uvaženi Vladeta Jerotić komentarisao. Ako je i potiskivao svoj seksualni nagon, zar nije više nego logično, da bi to činio svako ko vodi usamljenički život radije nego da ga zadovoljava na nedolične načine, nedolične ljudskom biću koje je sposobno da vrednuje i poštuje, kako sebe tako i druge ljude ?
Da je Tesla imao stvarnu želju da ostvari prave ili druge relacije sa ženama, možda bi i našao vremena da se posveti i toj oblasti svog života. Čak i u ono vreme postojali su stručnjaci u oblasti ljudskih relacija i slično.

Takođe, pojačana introspekcija u Teslinoj ličnosti, bila je deo njegove prirode ali i rezultat usamljenosti. Verujem da je ovo dovoljno objašnjenje i da nema potrebe dodatno tragati za nedostatcima u ličnosti. Mnogima bi, inače,  sposobnost introspekcije dobro došla svakako, bez obzira na profesiju.
Priče o tome kako je vodio računa i o broju nekih predmeta, može da ukaže između ostalog, i na svesnost o energiji brojeva koja je možda došla spontano iz mudrosti i stvarne inteligencije koju je posedovao ili stekao kroz profesiju naučnika koja je okupirala njegov život.

Želim da podsetim i na ovo: Obzirom da, za našu kulturu ili naciju, on, kao i mnogi drugi, do sada nije bio jasno uvažen niti vrednovan – onako kako zaslužuje, sve do danas kada možemo negde čak pročitati da je on bio “americki izumitelj”.
 Jednim delom to se može tako i reći, obzirom da morao tamo da ode nebi li dobio priliku da radi i ostvari sve što je ostvario.
Vidimo da je i Elon Musk našao načina da u korist svoju i korist biznisa, postavi na pravo mesto i izrazi snagu imena čoveka kakav je bio Tesla, naše gore list.
U Srbiji, činjenica je, on je do sada vrednovan tek toliko koliko može jedan mali muzej i poneki spomenik…
Da li je tek toliko za nas ostvarljivo, i da li možemo da se uzdignemo ili pozabavimo i onim što vredi u nama i oko nas?

Tanja Bursac, 17 maj 2024, u Beogradu.
Sertifikovani ucitelj kundalini joge i licni konsultant. 30 godina iskustva. Lične konsultacije radim putem video poziva.
Vidimo se.

 

Podeli ovaj post:

Ostale vesti