Numerologija

Duhovna Nauka Numerologije

Duhovna Nauka Numerologije poznata pod imenom “Karam krija” je jedinstveni pristup koji se primenjuje postepeno kroz svesnu i isceljujuću konverzaciju.
Brojevi predstavljaju univerzalnu inteligenciju koja može da bude jedna od linija vodilja kroz razgovor.
Brojevi se nalaze u svemu i svuda oko nas. Primenjena Drevna Numerologija služi proučavanje života kroz brojeve i proučavanje brojeva kroz život.
Ova metoda poštuje iznad svega osobenosti svakog klijenta.

Lične Konsultacije i brojevi

Vaš datum rođenja sastoji se od brojeva. Brojevi iz jednog datuma rođenja utiču na svakog pojedinca svojom vibracijom kao i međusobnim odnosom brojeva jednog specifičnog datuma rođenja. Ti brojevi zajedno čine jedan osnovni otisak onog što vi jeste. Pored datuma rođenja, svaka osobu formiraju i životni izbori koje ona čini.

U jednoj stručnoj ličnoj konsultaciji Primenjene Numerologije, uzimamo Vaš datum rođenja kao mapu gde se nalaze različite oblasti kroz koje prolazite tokom celog životnog veka kao i iz dana u dan.
Jedna konsultacija nije iščitavanje brojeva niti proricanje. Ona nije ni dijagnoza. To je radije Razgovor sa Vašom dušom.
Zajedno proučavamo situaciju koju trenutno živite ili pravac u kom idete kao i koji bi mogao biti sledeći korak na vašem putu. Ovo istraživanje pomoći će vam da svesnije živite svoj život i da jasnije vidite i razumete ustaljene šeme ponašanja koje se ponavljaju i to sa ciljem da transformišete ovakve uslovljenosti u ličnu snagu i vrline. Proučavamo život kroz brojeve i brojeve kroz život. Zahvaljujući ovom pristupu možete napredovati stazom ka ispunjenju Vašeg punog potencijala. Ako dolazite na časove Kundalini Joge i želite da nastavite sa radom u svom domu, Sat sangat Vam može pomoći u izboru meditacije ili krije kundalini joge koja bi bila Vama prilagođena, takođe na osnovu brojeva i u skladu sa Vašim životnim putem.

Oblasti koje možemo dotaći su brojne baš kao i oblasti koje dotičemo kroz svakodnevnicu ljudskog životnog iskustva.
To znači da lični razvoj ne podrazumeva samo lična iskustva u intimnom delu života, nego i ona profesionalna kao i ona abstraktnija – duhovna.
Jedna konsultacija traje 1h, radimo kroz razgovor putem video poziva, a vaš ulog je 4.700rsd.

Lični razvoj

Lični razvoj je tajna zdravog i kvalitetnog života. Ne postoji osoba na čiji život ne utiče njeno
zdravstveno stanje. Lični razvoj je direktan put do života u kom Vaša radost, mir, ljubav u
Vašem životu zavise samo od Vas samih. Svaki vaš dan je pre svega pod uticajem toga kako
se osećate, kako i koliko dobro funkcionišu Vaše telo, um i duh.

Skladan i zdrav život su dakle osnova za sve aspekte vašeg života, kud god da krenete. Ne
postoji drugi način da dostignete sve što želite od svog života nego da krenete ovim direktnim i jasnim putem do samospoznaje.

Dakle, kako da započnete svoj put ličnog razvoja i kako da ostvarite poboljšanje na svakom
planu života od kog u ovom trenutku želite više?

terapija licne konsultacije licni razvoj

7 načina za poboljšanje kvaliteta života

1. Budite iskreni prema sebi. Donesite odluku da se suočite sa istinom o tome kako se osećate u svojoj koži i stoga najzad krenete napred, promenite ono što Vam do sada nije služilo.

2. Stare navike su najčešće ono što ne unosi radost u Vaš život, one možda donose neku dozu udobnosti ali postoji toliko toga što vredi puno više od puke udobnosti.

3. Slabosti pretvaramo u ličnu snagu. Zapitajte se i napravite listu svojih slabosti koje želite da promenite. Manjak samopouzdanja? Problem sa viškom kilograma ? Nesigurnost u svoje odluke ? Zavisnost od cigarete ili drugi oblik zavisnosti ? Osećaj unutrašnjeg nemira? Redovna izloženost stresu? Nemate kontakt sa duhovnošću (različito od religije) u svom životu? Ne uspevate da se posvetite sebi i ispoštujete svoje odluke ? Osećaj unutrašnjeg konflikta sa kojim ne znate šta da učinite ? Emocije kao strah koje čine da se ne držite vrednosti koje su vam bliske ? Problematika koja se ponavlja redovno i koju neznate kako da razrešite? Poteškoća da prepoznate i postavite svoje granice ili da kažete “ne” tamo gde smatrate da je to neophodno? Itd.

4. Vrline koje želite da usvojite u svom životu. Napravite listu osobina koje želite da usvojite i kojima želite da zamenite dosadašnje slabosti. Zabeležite takođe osećaj koji će vam te vrline doneti i u čemu sve će Vam pomoći. Skoncentrišite se na svoj lični izbor i zapamtite: drugi ljudi imaju drugačije potrebe i drugačije poglede na život, ostanite verni sebi.

5. Međuljudski odnosi. Ukratko zabeležite za sebe u svom tajnom dnevniku sve o relacijama sa drugim ljudima. Osvrnite se na način komunikacije i izražavanja onog što želite da kažete u svakodnevnom životu, na emocije koje utiču na relacije koje su Vam važne, na poteškoće u procenjivanju drugih ljudi, poteškoće koje srećete u novim relacijama, uobičajene greške koje ponavljate, verovanja koja Vas podržavaju, prepoznajte svoja lažna verovanja, itd.

6. Telo u kom živim. Fizičko telo je važan deo ljudskog bića koje nas služi kao jedno prevozno sredstvo. Iz ovog razloga je neophodno da ga negujemo na ispravan način. Na koji način se brinemo o sebi kada je u pitanju: ishrana, vežbanje, svež vazduh, higijena, intiman život koji delimo sa intimnim partnerom i slično.

7. Lični ciljevi. Gde želite da vidite sebe i kako u narednim periodima života? Šta želite da postignete i koji kvalitet života imate za kratke i duže vremenske periode: promene koje želite da unesete za godinu dana, za tri godine, pet godina, za deset godina i do kraja svog života. Ova lista, baš kao i druge, mogu se obnavljati i poboljšavati ali se potrudite da uvek ostanete u dodiru i u skladu sa svojim istinskim unutrašnjim glasom koji je Vaše istinsko biće i najviši potencijal vašeg iskustva kao ljudskog bića.